Liên hệ
với chúng tôi

Số lượng và Tỷ lệ phần trăm hồ sơ I-526 theo Thị trường nhà đầu tư EB-5 (Q1+Q3 năm 2019)

Chương trình đầu tư di dân EB-5 là gì?

10,000 thị thực có sẵn cho những cá nhân đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới (NCE).
Người đưa đơn (và các thành viên gia đình trực tiếp) có thể trở thành thường trú dân của Hoa Kỳ trong vòng 9-18 tháng.

Chương trình đầu tư di dân EB-5 được thành lập như thế nào?

Được thành lập từ năm 1993 để tăng cường đầu tư thông qua chương trình EB-5, Quốc Hội Hoa Kỳ giới thiệu Chương Trình Thí Điểm “tạm thời” cho các nhà đầu tư Nhập Cư (còn được gọi là Trung Tâm Vùng). Chương Trình được Quốc Hội Hoa Kỳ, Thượng Viện Hoa Kỳ phê chuẩn lại vào ngày 11 tháng 3 và Tổng Thống Joe Biden đã ký thành luật.

null

Yêu cầu cơ bản

 • Đầu tư 800.000 đô la vào ‘trung tâm vùng’ được chỉ định bởi Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ – United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) Đây là khoản tiền đầu tư vào dự án và sinh lời.
 • Ngoài ra còn có các khoản phí dịch vụ, phí Trung Tâm Vùng, phí luật sư, phí cố vấn nguồn tiền và phí nộp hồ sơ.
 • Tiền phải đến từ các nguồn hợp pháp và chánh thức
 • Đầu tư phải tạo ra 10 công việc toàn thời gian (trực tiếp và gián tiếp)
 • Tiền phải có rủi ro
 • Nhà đầu tư không cần tham gia vào các hoạt động quản lý hàng ngày
null

Lộ trình và Thời gian

 • Từ 0-30 ngày: Nhà đầu tư xem và duyệt hồ sơ về dự án PPM (Private Place Memorandum), ký LPA (Limited Partnership Agreement) và đồng ý làm việc với trung tâm vùng USASIA Pacific. Trung tâm vùng xét duyệt và chấp nhận đơn và đồng ý làm việc với nhà đầu tư
  ➜ Nhà đầu tư trả chi phí dịch vụ bao gồm
  – Phí dịch vụ
  – Phí Trung Tâm Vùng
  – Phí luật sư
  – Phí cố vấn nguồn tiền
  – Phí nộp hồ sơ
  Đơn vị nhận: Modern Living Management, LLC Operating Account
 • Từ 1 tới 2 tháng: Nhà đầu tư sẽ được giới thiệu với văn phòng luật sư chuyên môn về EB-5 để được hướng dẫn làm thủ tục. Văn phòng luật sư sẽ phối hợp với luật sư chứng minh nguồn tiền trong trường hợp nhà đầu tư cần tư vấn đặc biệt về việc xác minh nguồn tiền và chuyển tiền.
  ➜ Nhà đầu tư làm việc với luật sư và chuyển tiền dự án $800.000
  Đơn vị nhận: USASIA EB-5 FUND Subscription Account
  and JTC Trustees (USA) Ltd as Escrow Agent
  ➜ Hồ sơ hoàn tất (I-526) sẽ được văn phòng luật sư gửi lên sở di trú USCIS
 • Từ 18-24 tháng (tối đa là 36 tháng trong trường hợp hồ sơ có yêu cầu bổ sung), hồ sơ sẽ được sở di trú Mỹ chấp thuận và yêu cầu phỏng vấn ở đại sứ quán Mỹ để cấp Visa
 • Sau khi phỏng vấn, nhà đầu tư và gia đình được cấp Visa có điều kiện có hiệu lực 2 năm và trong vòng 180 ngày phải vào Mỹ
 • Sau khi định cư tại Mỹ, trước 90 ngày khi thẻ xanh 2 năm hết hạn tức 21-24 tháng sau khi đã tới Mỹ, nhà đầu tư nộp đơn I-829 để có thẻ xanh 10 năm
 • Nhà đầu tư có thể xin vô Quốc Tịch Mỹ sau 5 năm ở Mỹ dưới dạng thường trú dân. Hoặc khoảng sau 3 năm kể từ khi có thẻ xanh 10 năm.

Ước Tính Thời Hạn Cho Chương Trình Đầu Tư EB5

null

Bảo đảm vốn đầu tư

Các khoản đầu tư sẽ được tư vấn và giải thích cặn kẽ và chắc chắn không bị thất thoát vì bất kỳ lý do gì.

 • Bán hoặc thế chấp vị trí đối tác hạn chế (LP) cho nhà đầu tư tư nhân khác
 • Bán toàn bộ dự án (JCE)
 • Tái cấp vốn cho dự án
 • Có thể chuyển đổi thành công ty giao dịch công khai
null

Nguồn vốn đầu tư

 • Nguồn vốn mang đi đầu tư phải được thu từ những cách thức hợp pháp.
 • Gánh nặng chứng cứ là nhà đầu tư phải chứng minh sự hợp pháp của nguồn vốn.
 • Đây là điểm then chốt của Đơn I-526E. Một khái niệm quan trọng lần theo nguồn gốc của nguồn vốn.
 • Đầu tư 800.000 đô la vào ‘trung tâm vùng’ được chỉ định bởi Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ – United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) Đây là khoản tiền đầu tư vào dự án và sinh lời.
 • Ngoài ra còn có các khoản phí dịch vụ, phí Trung Tâm Vùng, phí luật sư, phí cố vấn nguồn tiền và phí nộp hồ sơ.
 • Tiền phải đến từ các nguồn hợp pháp và chánh thức
 • Đầu tư phải tạo ra 10 công việc toàn thời gian (trực tiếp và gián tiếp)
 • Tiền phải có rủi ro
 • Nhà đầu tư không cần tham gia vào các hoạt động quản lý hàng ngày
 • Từ 0-30 ngày: Nhà đầu tư xem và duyệt hồ sơ về dự án PPM (Private Place Memorandum), ký LPA (Limited Partnership Agreement) và đồng ý làm việc với trung tâm vùng USASIA Pacific. Trung tâm vùng xét duyệt và chấp nhận đơn và đồng ý làm việc với nhà đầu tư
  ➜ Nhà đầu tư trả chi phí dịch vụ bao gồm
  – Phí dịch vụ
  – Phí Trung Tâm Vùng
  – Phí luật sư
  – Phí cố vấn nguồn tiền
  – Phí nộp hồ sơ
  Đơn vị nhận: Modern Living Management, LLC Operating Account
 • Từ 1 tới 2 tháng: Nhà đầu tư sẽ được giới thiệu với văn phòng luật sư chuyên môn về EB-5 để được hướng dẫn làm thủ tục. Văn phòng luật sư sẽ phối hợp với luật sư chứng minh nguồn tiền trong trường hợp nhà đầu tư cần tư vấn đặc biệt về việc xác minh nguồn tiền và chuyển tiền.
  ➜ Nhà đầu tư làm việc với luật sư và chuyển tiền dự án $800.000
  Đơn vị nhận: USASIA EB-5 FUND Subscription Account
  and JTC Trustees (USA) Ltd as Escrow Agent
  ➜ Hồ sơ hoàn tất (I-526) sẽ được văn phòng luật sư gửi lên sở di trú USCIS
 • Từ 18-24 tháng (tối đa là 36 tháng trong trường hợp hồ sơ có yêu cầu bổ sung), hồ sơ sẽ được sở di trú Mỹ chấp thuận và yêu cầu phỏng vấn ở đại sứ quán Mỹ để cấp Visa
 • Sau khi phỏng vấn, nhà đầu tư và gia đình được cấp Visa có điều kiện có hiệu lực 2 năm và trong vòng 180 ngày phải vào Mỹ
 • Sau khi định cư tại Mỹ, trước 90 ngày khi thẻ xanh 2 năm hết hạn tức 21-24 tháng sau khi đã tới Mỹ, nhà đầu tư nộp đơn I-829 để có thẻ xanh 10 năm
 • Nhà đầu tư có thể xin vô Quốc Tịch Mỹ sau 5 năm ở Mỹ dưới dạng thường trú dân. Hoặc khoảng sau 3 năm kể từ khi có thẻ xanh 10 năm.

Ước Tính Thời Hạn Cho Chương Trình Đầu Tư EB5

Các khoản đầu tư sẽ được tư vấn và giải thích cặn kẽ và chắc chắn không bị thất thoát vì bất kỳ lý do gì.

 • Bán hoặc thế chấp vị trí đối tác hạn chế (LP) cho nhà đầu tư tư nhân khác
 • Bán toàn bộ dự án (JCE)
 • Tái cấp vốn cho dự án
 • Nguồn vốn mang đi đầu tư phải được thu từ những cách thức hợp pháp.
 • Gánh nặng chứng cứ là nhà đầu tư phải chứng minh sự hợp pháp của nguồn vốn.
 • Đây là điểm then chốt của Đơn I-526E. Một khái niệm quan trọng lần theo nguồn gốc của nguồn vốn.

Dự Án Hiện Tại

Chúng tôi là ai?

ML USASIA PACIFIC Trung Tâm Vùng EB-5

 • Chúng tôi cung cấp – Cơ hội đầu tư bất động sản tại thị trường bờ Tây Hoa Kỳ.
 • Chúng tôi đem đến – Các nhà đầu tư EB-5 cùng với các chuyên gia pháp lý để có được thẻ xanh.
 • Chúng tôi đảm bảo – Rằng các dự án phát triển được xây dựng và tuân thủ các yêu cầu của USCIS.

Giới thiệu Modern Living Companies>>

Nhiệm Vụ Của Chúng Tôi

 • Cung cấp các dự án EB-5 ưu việt cho công dân nước ngoài để lấy thẻ xanh.
 • Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 • Thiết lập một cộng đồng đa văn hóa.
 • Tập trung vào các dự án phát triển bất động sản.

EB 5 – Chương trình Đầu Tư Định Cư qua Trung Tâm Vùng Được Cấp Phép

 • Quy trình nhanh chóng để các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện và gia đình của họ có được “Thẻ xanh”
 • Không cần tạo doanh nghiệp của riêng bạn
 • Hoàn vốn đầu tư trong 5 năm
 • Đầu tư thông qua Trung tâm Vùng được Cấp phép của chúng tôi
 • Phải chứng minh nguồn vốn hợp pháp cho khoản đầu tư
 • Nhà đầu tư có thể sống ở bất kỳ đâu tại Hoa Kỳ
 • Nhà đầu tư, vợ / chồng và con cái dưới 21 tuổi đều có đủ điều kiện nhận thẻ xanh Dịch vụ và sự cống hiến: Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều tập trung vào nhu cầu riêng của mỗi nhà đầu tư cùng với mục tiêu dành riêng cho nhu cầu cá nhân của từng nhà đầu tư.

Đội ngũ

Mr. Michael Lai

CEO | Investing Partner

Ms. Orchid Lan Pham

Investing Partner

Mr. John Stiver

Vice President

Mr. Zachary Ishimitsu

Designated Broker

Mr. Lai Tran

Director of Operation

Những câu hỏi thường gặp về chương trình đầu tư EB-5

Chương Trình Trung Tâm Vùng EB-5 là gì?

Vào năm 1990, trong phần 203 (b)(5) của Luật Nhập Cư và Quốc Tịch (INA), 8 U.S.C 1153 (b)(5) Quốc hội Hoa Kỳ đã lập ra thể loại visa dành cho diện ưu tiên việc làm thứ 5 (EB-5). Mỗi năm, điều khoản này cho phép 10.000 visa di dân cho những đối tượng muốn trở thành thường trú dân dựa vào cơ sở là họ sẽ đầu tư vào một công ty thương mại mới mà sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ

Để khuyến khích di dân qua chương trình EB-5, Quốc hội Hoa Kỳ tạo ra chương trình Trung Tâm Vùng vào năm 1993.  Chương trình đặc biệt để ra 3.000 visa mỗi năm cho những nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký qua ‘trung tâm vùng’ được chỉ định bởi Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ – United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). Một nhà đầu tư muốn kiếm visa qua Trung Tâm Vùng có cấp phép thông thuờng phải có vốn đầu tư khoảng $1.050.000 Mỹ kim. Đối với những kinh doanh trong khu vực nông thôn hoặc Khu Vực Việc Làm Có Mục Tiêu (TEA) có tỷ lệ thất nghiêp cao hơn bình thường thì nhà đầu tư có thể đủ tiêu chuẩn với vốn đầu tư ít hơn là $800.000 Mỹ kim.  Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài phải chứng minh là đầu tư của họ sẽ tạo ra ít nhất là 10 công việc cho nước Mỹ trực tiếp, gián tiếp hoặc gây tác động tạo ra những việc làm. Chúng tôi chuyên vào những dự án trong Khu Vực Việc Làm Có Mục Tiêu (TEA) mà tạo ra nhiều hơn con số yêu cầu bởi USCIS là 10 việc làm cho mỗi nhà đầu tư.

Yêu Cầu Vốn Đầu Tư Tối Thiểu Để Xin EB-5 Visa

Khi đầu tư qua Trung Tâm Vùng, yêu cầu vốn đầu tư tối thiểu là $800.000 Mỹ kim khi bạn chọn một dự án trong khu vực nông thôn được chỉ định hoặc Khu Vực Việc Làm Có Mục Tiêu (TEA). Cho các dự án không hội đủ điều kiện này thì vốn đầu tư là $1.050.000 Mỹ kim. Chúng tôi tích cực tìm kiếm những dự án trong khuôn khổ các khu vực được chỉ định đặc biệt bởi tiểu bang Washington để bảo đảm cơ hội đầu tư di dân được mang tới cho càng nhiều nhà đầu tư phù hợp càng tốt.

Khu Vực Việc Làm Có Mục Tiêu Là Gì (TEA)?

Một Khu Vực Việc Làm Có Mục Tiêu, hay còn gọi là TEA, là một khu vực địa lý trong nước Mỹ nằm trong khu Nông Thôn (có dân số ít hơn 20.000), không thuộc MSA, hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao gấp 150% tỷ lệ trung bình của quốc gia.

Những Lợi Ích Của Có Được Thẻ Xanh Mỹ?

Có rất nhiều lơi ích từ việc có được Thẻ Xanh tại Mỹ. Mỗi cá nhân đều có lý do riêng vì sao họ muốn trở thành thường trú dân Hoa Kỳ, và có được thẻ xanh mang lại rất nhiều lợi ích mà giúp những nhà đầu tư đạt được mục tiêu của họ. Một trong những lợi ích của việc có được Thẻ Xanh tại Mỹ bao gồm:

 

 1. Tất cả các thường trú dân dưới chương trình đầu tư EB-5 đều được hưởng cùng quyền lợi và đặc ân như bất cứ công dân hợp pháp khác của Hoa Kỳ
 2. Nước Mỹ là một bến đỗ an toàn cho gia đình cũng như cho tài sản kinh doanh hoặc cá nhân của bạn. Bất kỳ người nào trong gia đình bạn có được Thẻ Xanh Mỹ đều có thể được vào Mỹ bất cứ lúc nào và ở lại thời gian lâu như họ muốn
 3. Nhà đầu tư EB-5 có được Thẻ Xanh được cơ hội lại gần với nước Mỹ hơn trong những mục đích cá nhân, thương mại hay kinh doanh
 4. Những thường trú dân của Mỹ không cần phải xin Visa khi vào nước
 5. Nhà đầu tư EB-5 có thể làm viêc, sinh sống hoặc sở hữu kinh doanh bất cứ nơi nào trên đất Mỹ.
 6. Hoa Kỳ có những trường cao đẳng và đại học có tầm cỡ thế giới cho cả giáo dục đại học và sau đại học. Là một thường trú dân, nhà đầu tư EB-5 có thể được lợi từ học phí rẻ dành cho cư dân Mỹ.
 7. Mức sống ở Mỹ rẻ hơn so với nhiều nước công nghiệp lớn khác. Hàng tiêu dùng, dịch vụ, và nhà cửa rẻ hơn rất nhiều so với các mặt hàng và dịch vụ tương tự trên nhiều nước khác.
 8. Sinh viên có thể làm việc tại Mỹ trong thời gian học đại học và sau đó, cho phép sinh viên trả được một phần học phí và làm việc trong khi học đại học và sau đại học
 9. Nước Mỹ cung cấp rất nhiều quyền lợi về kinh tế, xã hội và giáo dục – các trường công, các chuyên ngành cho sức khỏe và y tế, an ninh xã hội và giáo dục
 10. Nhà đầu tư có thể mang gia đình tới Mỹ sau khi đăng ký chính thức, và có thể có quốc tịch Mỹ sau 5 năm định cư Mỹ
 11. Thường trú dân không cần làm mới hoặc đăng ký lại. Những loại visa không di trú khác, như E-2 hoặc H thì không bao giờ được trở thành thường trú dân, có thời hạn, và đòi hỏi nộp hồ sơ thêm với sở di trú hoặc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Những Ai Hội Đủ Điều Kiện Để Nhận Thẻ Xanh Mỹ?

Nhà đầu tư, vợ hoặc chồng, và tất cả các con dưới 21 tuổi và chưa lập gia đình đều hội đủ điều kiện để được nhận Thẻ Xanh qua diện EB-5.

Tôi Có Cần Phải Có Kinh Nghiệm Thương Mại Hay Giáo Dục?

Nhà đầu tư không đòi hỏi phải có bất kỳ kinh nghiệm kinh doanh nào. Cũng như nhà đầu tư cũng không cần phải chứng minh bất cứ mức độ học thức tối thiểu nào. Điều kiện duy nhất là nhà đầu tư phải chứng minh có đủ nguồn vốn đầu tư hợp pháp và có khả năng cung cấp tất cả các giấy tờ lý lịch cá nhân cần thiết cho Sở Di Trú.

  Đăng Ký

  Các thông tin đều được bảo mật và tư vấn ban đầu hoàn toàn miễn phí

  Send to email address:[email protected]

  Liên Hệ

  Trụ Sở Chính:

  USASIA Pacific Inc | USCIS Immigration Approved Regional Center
  16400 Southcenter Parkway, Suite 206 Seattle, Washington, 98188 USA

  Email Address:

  [email protected]