KHÁCH SẠN THE HILTON, SAN DIEGO, CALIFORNIA, USA

Home - - KHÁCH SẠN THE HILTON, SAN DIEGO, CALIFORNIA, USA
hilton-3

KHÁCH SẠN THE HILTON, SAN DIEGO, CALIFORNIA, USA

Địa điểm Dự án rộng 12,5 mẫu Anh ở Hai Thành phố

  • 9,8 mẫu Anh ở in Oceanside
  • 2,7 mẫu Anh ở in Carlsbad

Nằm một phần ở Khu ven biển

  • Tùy thuộc vào Quyền tài phán của Ủy ban Duyên hải California (CCC)
  • Việc phát triển địa điểm là một phần của các thỏa thuận trước với CCC & Bộ Cá & Động vật hoang dã California (CDFW )

Đề xuất 3 tòa nhà khách sạn (Thương hiệu Hilton):

  • Embassy Suites (179 Phòng)
  • Hampton Inn (135 Phòng)
  • Homewood Suites (112 Phòng)
  • 426 Tổng Số phòng khách sạn

Chỗ đậu xe: (Chỗ đậu xe cấu trúc: 432 chỗ | Bãi đậu xe bề mặt: 43 chỗ)

Share