Gặp gỡ và giao lưu cùng khách mời

Home > Event > Gặp gỡ và giao lưu cùng khách mời

#Chương Trình Đầu Tư và Định Cư Mỹ

Gặp gỡ và giao lưu cùng khách mời
Trung Tâm Vùng USASIA PACIFIC & ML COMPANIES

  • Ngày 10 tháng 9 năm 2022 Thời gian: 9h
  • Nhà Khách Chính Phủ
    Số 35 Hùng Vương – Điện Biên – Ba Đình – Hà Nội

2

Speakers

500

Free Tickets

1

Sessions

5

Hour series

Gặp gỡ và giao lưu cùng khách mời Trung Tâm Vùng USASIA PACIFIC & ML COMPANIES

#Chương Trình Đầu Tư và Định Cư Mỹ

Gặp gỡ Diễn giả Hội nghị của chúng tôi

Thumbnail

MR. Michael Lai

Chủ tịch Trung tâm vùng USASIA Pacific

Thumbnail

MR. David Hirson

Founder Managing Partner