EB-5 Training Event

Home > Event > EB-5 Training Event

#EB-5 Training Event

Định cư Mỹ diện EB-5 là gì?

  • Ngày 28 tháng 04 năm 2022 Thời gian: 1:30 – 4:30 pm
  • New World Hotel
    76 Lê Lai, Phường Bến Thành
    Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông Tin

Chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện Đào tạo và Bán hàng EB-5 tại Việt Nam vào ngày 28 tháng 4. Sự kiện này là miễn phí. Chúng tôi hy vọng sự kiện sẽ nhanh chóng lấp đầy vì vậy vui lòng dành một chỗ cho bạn hoặc khách hàng của bạn.
Phiên họp 1 (8AM – 12PM) https://www.eventbrite.com/e/315592484617
Phiên họp 2 (1:30PM – 4:30PM) https://www.eventbrite.com/e/315596235837

3

Speakers

500

Free Tickets

2

Sessions

3

Hour series

EB-5 Training

Bạn sẽ biết…

  • Giới thiệu về Mạng lưới nữ lãnh đạo liên lục địa
  • Tọa đàm chủ đề “Kết nối kinh doanh toàn cầu trong da lĩnh vực”
  • Tiệc tối và biểu diễn văn nghệ …

#EB-5 Training Event

Gặp gỡ Diễn giả Hội nghị của chúng tôi

Thumbnail

Michael Lai

Thumbnail

John Stiver

Thumbnail

Cletus Weber